FORSIDEN NYHETER PROSJEKTER/DUGNAD TIPS OG INFO BILDER KONTAKT
  Del siden:   Tips noen via e-post om www.Rismyr.no   Del www.Rismyr.no på Facebook   Tips andre på Twitter om www.Rismyr.no   Del www.Rismyr.no på MySpace  

Nyhetsbrev pr. e-post fra Rismyr velforeningBarn leker - skilt fra Rismyr

Nyheter og aktuelt fra Rismyr:Ny basketballbane!(20.08.2015)

Endelig er basketballbanen i Rismyr oppgradert, og fremstår nå som helt ny. Selve banen er fikset opp og flott oppmerket. Nye og flotte stativ med kurver og nett er på plass, og to benker er plassert langs banen. Til våren satser vi på å arrangere en liten basketballcup for Rismyrs innbyggere! Se bilder og les bildetekster fra prosjektet med basketballbanen i bildegalleriet.


Parkering forbudt på grøntområder
+ info om oppgradering av basketballbanen (30.01.2015)

Her finner du Rismyrposten for januar 2015 med informasjon om parkeringsforbud på Rismyrs to grøntområder, samt oppdatering om idrettsplassen om at basketballbanen vil bli oppgradert fra våren 2015.
Les Rismyrposten januar 2015 (PDF-fil).


Status Rismyr idrettsplass (08.08.2014)

I fjor fikk vi innvilget tippemidler til kraftig oppgradering av idrettsplassen, bl.a. med mulighet for kunstgress på fotballbanen. Siden den gang har planene av ulike grunner dessverre blitt lagt litt på is, men vi håper å få tatt en avgjørelse for prosjektets skjebne i løpet av høsten. Slik det ser ut nå er det en mulighet at basketbanen blir oppgradert som planlagt, mens fotballbanen forblir som den er. Ta kontakt hvis du har spørsmål! :-)


Blomster på postkassestativene (01.07.2014)

Sogndalen hagelag (i samarbeid med Kulien Gartneri og Søgne & Greipstad Sparebank) har også i år gitt velforeningene gratis blomster til å henge på postkassestativene. Dette foregår slik at en fra styret i vellet henter det tildelte antall planter hos Kulien. Deretter planter vi disse i kurver, og henger dem opp på stativene. De nærmeste naboene sørger for vanning og stell av blomstene på "sine stativ". Her vil vi berømme de som sørger for at blomstene vokser og trives. Noen både vanner, gjødsler og kniper plantene med jevne mellomrom! :-)


Vi har fått tildelt tippemidler! (30.08.2013)

Endelig kan vi si det offentlig! I sommer fikk vi skriftlig bekreftelse på at søknaden til Kulturdepartmentet er godkjent, og at vi har fått tildelt tippemidler som dekker ca. 50 % av kostnadene til oppgradering av fotballbanen / idrettsplassen. I løpet av våren 2014 bør vi dermed ha på plass kunstgress på fotballbanen, samt diverse mindre tiltak som vil gjøre området betydelig mer attraktivt og innbydende for Rismyrs beboere. Målet er å legge til rette for sunn aktivitet utendørs, fremfor en passiv innetilværelse, både for barn og voksne i nærmiljøet.

Vi vil takke kulturkonsulent Trine Kallevig for et godt samarbeid med god hjelp og oppfølging i søknadsprosessen, og ser frem til å jobbe dugnad sammen med flest mulig av beboerne i Rismyr!

Les mer om prosjektet i Rismyrposten august 2013.


Kulturmidler 2013 (28.06.2013)

Også i år søkte vi Songdalen kommune om kulturmidler for 2013, der vi argumenterte for støtte til den planlagte oppgraderingen av idrettsplassen. Resultatet ble at Rismyr velforening fikk tildelt kr. 9000,-, noe som er et bra beløp i kulturmiddel-sammenheng. Takk til kommunen og kulturkontoret!


Kommunedelplan 2012-2016 (15.05.2013)

Ny kommuneplan for 2012-2016 er nå til andregangs offentlig ettersyn. Det legges opp til at tidligere omtalt boligområde bak Rismyr (Greipstad vesthei) tas ut av planen. Eventuell fremtidig utbygging av området forutsetter at tilgang ikke legges via Rismyr, men enten via Birkenesvegen eller fra nord via Kirkeheia.


Arbeid mot NYE Rismyr idrettsplass (26.10.2012)

Rismyr velforening er nå i nært samarbeid med Songdalen kommune om en kraftig oppgradering av den gamle idrettsplassen i Rismyr. Vi sikter høyt, og har som mål å skape et av Songdalen kommunes mest allsidige og brukervennlige nærmiljøanlegg! I denne forbindelse vil vi i 2013 ha behov for både frisk dugnadsinnsats og sponsorinntekter. Ta kontakt med en i styret hvis du har mulighet og lyst til å bidra til et prosjekt som vil gi glede og trivsel for både barn, unge og voksne!


Kulturmidler 2012 (01.07.2012)

I vår søkte vi Songdalen kommune om kulturmidler for 2012. Dette resulterte i at Rismyr velforening nå har fått tildelt kr. 5000,- til videre oppgradering av Rismyrs lekeplasser.


Lekeplassen på Vollen under arbeid (28.06.2012)

Gjenoppbygging av den gamle lekeplassen på Vollen (Tverrmoen) er i gang. Vi har kjøpt et lekestativ med runser og rutsjebane, og dette er i samarbeid med lokale beboere nå ferdig montert, støpt ned i bakken og tatt i bruk av nabolagets barn! Utover høsten vil det komme på plass en sandkasse og en benk.


Omtale av dugnad i lokalavisa (29.05.2012)

Feie-dugnaden vår den 14. mai var vellykket, og lokalavisa Søgne og Songdalen Budstikke skrev om dugnaden både i sin papiravis og i nettavisen. Takk til alle som bidro på ulike måter for å få bort sanden fra gatene!


Dugnad (feiing) - mandag 14. mai kl. 17.00 (07.05.2012)

Kommunen kommer ikke til å feie gatene i Rismyr for sand i år. Vi ber deg derfor om å stille opp på dugnad med feiekost og godt humør, slik at gatene kan bli nyfeide og fine før 17. mai. Vi håper så mange som mulig kan og vil komme. Hvis veien ikke er feid foran din egen eiendom, er dette dessuten en fin anledning til å få det gjort på egenhånd eller sammen med andre. Vi møtes ved den store lekeplassen ved gamle "butikken". Ta med egen feiekost hvis du har!

Sanden feies i hauger i veikanten. Velforeningen kjører rundt Rismyr med tilhenger og samler opp sandhaugene i løpet av kvelden.


Nytt nummer av Rismyrposten (03.05.2012)

Nå er et nytt nummer av Rismyrposten på vei ut i postkassene.
Du kan også lese Rismyrposten mai 2012 i PDF-format.


Basketballbanen har fått nye kurver (08.04.2012)

I påsken monterte velforeningen nye basketballkurver med nye nett på basketbanen. Den asfalterte banen er nå i full operativ og god stand, og vi ser frem til at barn, unge og voksne vil ha glede av den.


Presentasjon av Rismyr på biblioteket (20.02.2012)

Den 20. februar kl. 19.00 holdt Rismyr velforening en presentasjon om Rismyr og velforeningen i biblioteket på Nodeland. Vi tok for oss både historie, fakta og hva vi som velforening gjør og ønsker å bidra med. Vi var invitert av kommunen til å delta i KOM (kommune-opplesning-musikk), en arrangementsserie der det tas opp ulike tema som er ment å sette fokus på livskvalitet og hvordan den kan økes.

De andre deltakerne denne kvelden var Frivilligsentralen og Røde Kors. Kulturskolen stilte dessuten opp med et musikalsk innslag.

Etter møtet fikk formannen og kassereren i velforeningen dessuten tatt en god prat med kulturkonsulent Trine Kallevig om planer og ønsker vi har for Rismyrs fellesområder de neste årene.


Rismyrposten i ny drakt (02.02.2012)

Opp gjennom årene har velforeningen med jevne og ujevne mellomrom delt ut et infoark med tittelen "Rismyrposten". Vi har nå laget en egen avislayout og logo for den lille avisen vår.

Det første nummeret med den nye layouten ble lagt i samtlige av boligområdets postkasser i januar 2012. Det inneholder en del viktige nyheter og informasjon til beboerne, blant annet om parkering langs veien, ulike prosjekter, info om gangbro over til Nodeland, trafikksikkerhetstiltak, bruk av hundeposer m.m.

Her kan du lese Rismyrposten januar 2012 i PDF-format.


Godt nyttår! (10.01.2012)

Vi ønsker alle i Rismyr et riktig godt nyttår med trivsel og vennlige naboforhold. Ta gjerne kontakt med en i styret dersom du har spørsmål eller innspill.


Akebakken på Vollen klar for vinteren! (03.12.2011)

Lokale beboere og velforeningen har sammen ryddet den gamle, gjengrodde akebakken på Vollen v/ Tverrmoen i Rismyr. Med motorsag, kantklippere og muskelkraft saget og ryddet seks voksne pluss barn bakken for en hurtigvoksende krattskog.

I motsetning til i fjor har vinteren latt vente på seg, men så snart snøen dekker bakken er det for første gang på mange år igjen mulig for alle lekelystne å renne på akebrett eller lage et lite hopp på Vollen!


Lykseth Kjøkken har flyttet (01.12.2011)

Etter mange år med lokaler i den tidligere "butikken" mellom lekeplassen og fotballbanen, har Lykseth Kjøkken nå flyttet til nye lokaler i det nye Kiwi-bygget i Brennåsen/Rosseland. Vi takker for mange års godt selskap i boligområdet vårt!


Gangbro fra Rismyr til Nodeland? (28.11.2011)

Velforeningen har henvendt seg til kommunen angående den vedtatte byggingen av gangbro over elva fra Rismyr til Nodeland (Fagermoen). Teknisk enhet hos kommunen har gitt oss skriftlig svar om at de tidligere i høst hadde ute planleggingsarbeidet på anbud, og at de nå har engasjert en konsulent for å planlegge broa.

Konsulenten vil først vurdere den plasseringen som ligger i reguleringsplanen ved kokosøya, opp mot en plassering som ligger litt lenger mot sletta, bak det andre busstoppet mot elva og "minkfarmen".

I vurderingen ligger det mange forhold, bl.a. flom, trafikksikkerhet og grunnforhold. Planarbeidet har nå startet, og på vårparten er håp om at saken har kommet såpass mye lenger at kommunen kan gi et mer konkret tidspunkt om når broa vil være ferdig. Vi gleder oss!


Gatelys langs kirkebytte fra Greipstad kirke til Hagebrotvegen? (18.11.2011)

Etter henvendelse fra en beboer i Hagebrotvegen, har velforeningen sendt skriflig oppfordring til kommunen om gatelys mellom Greipstad kirke og Hagebrot/Rismyr. Strekningen blir brukt til mange ulike formål også i det mørke vinterhalvåret, blant annet turvei, skolevei, treningsvei m.m.

Kirkebytte er også et trygt alternativ til "sletta" for både små og store myke trafikanter. Når gangbroa mellom Rismyr og Nodeland blir ferdig, vil rundturen Nodeland/Rismyr gjøre denne veibiten ekstra aktuell som en tilnærmet bilfri gangvei. Kommunen har registrert henvendelsen blant aktuelle tiltak i forbindelse med trafikksikkerhet, og den vil bli behandlet i 2012.


Rismyr velforening på internett (30.09.2011)

Fra 30. september 2011 finner du informasjon fra velforeningen på www.rismyr.no. Her vil vi i tillegg til informasjon om dugnader, vedtak, prosjekter og nyheter også legge ut nyttig informasjon til beboerne. Vi vil også over tid bygge opp et bildegalleri med flere "online fotoalbum" fra Rismyr og nærområdet vårt. Dersom du har bilder fra Rismyr som kan være av generell interesse (f.eks. bilder fra tidligere arrangement eller bilder fra gaten der du bor), vil vi gjerne låne disse bildene for å skanne/kopiere de vi synes passer til bruk i bildegalleriet. Vi håper blant annet på hjelp til å bygge opp fyldige fotoalbum fra byggeperioden, og videre ut på 70- og 80-tallet. Se egen side om Rismyrs bildegalleri med mer informasjon.


Ny i Rismyr? (29.09.2011)

Hvis du er nyinnflyttet til Rismyr ønsker vi deg hjertelig velkommen og håper du vil trives! Vi har laget en side med nyttig info som vil gi deg svar på noen vanlige spørsmål. Spør gjerne dine naboer eller velforeningen hvis du har andre spørsmål.


Endringer i styret (10.09.2011)

Årsmøtet i Rismyr velforening ble avholdt onsdag den 7. september 2011. Etter 9 år som formann ønsket Roy Krågeland avløsning. Vi takker ham for mangeårig og god innsats! På møtet ble Finn Harald Røed i Tverrmoen valgt til ny formann. I tillegg ble Tore Bjørnestøl i Hagebrot valgt som nytt styremedlem. På disse websidene finner du en oppdatert oversikt over velforeningens styre.


Ingen trafikk gjennom Rismyr til evt. nytt boligområde (08.09.2011)

Ny kommuneplan for 2011-2015 er ute til høring. Området Greipstad vesthei (som ligger bak Rismyr) er foreslått tatt ut av planen. Rismyr vel engasjerte seg i 2008 mot en utbygging som ville innbære at tilgangen til området gikk gjennom eksisterende bebyggelse. Den nye kommuneplanen inneholder vedtak om at eventuell utbygging av området en gang i fremtiden forutsetter at tilgang ikke legges via Rismyr, men enten via Birkenesvegen eller fra nord via Kirkeheia.


Dugnadsarbeid i Rismyr (15.08.2011)

Dugnader i Rismyr dreier seg vanligvis om et årlig ettersyn med to lekeplasser og vedlikehold av fotballbanen og basketballbanen. Informasjon om dette sendes i forveien ut på e-post og/eller i postkassene til alle husstander. Vi håper flest mulig stiller opp slik at vi holder fellesarealene både innbydende og innbydende.